Etkinliklerimiz

Türkçe Dil Etkinliği

Türkçe Dil Etkinliği

Türkçe Dil Etkinliğinde öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden - sonuç ilişkileri kurarak sorgulam...
Okuma Yazma Etkinliği

Okuma Yazma Etkinliği

Küçük yaştaki öğrencilerin eğik el yazısını öğrenmesi daha kolaydır. Çünkü, eğik el yazısı, dik temel harflere göre daha kolay motor beceriler gere...
Drama Etkinliği

Drama Etkinliği

Canlandırma ve somutlaştırma becerisi ile birlikte çocukların içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmayı amaçlayan etkinliktir. Oyun kurgulama, başka bi...
Sanat Etkinlikleri

Sanat Etkinlikleri

Sanat etkinliklerinde çocukların doğuştan getirdikleri yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmak için ortam ve olanaklar hazırlanmaktadır. Sanata ilgi duyan, ...
İngilizce Dersi

İngilizce Dersi

Okulumuzda Tam Zamanlı İngilizce dersi verilmektedir....
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Okulumuzda çocuklarımız sınıflarda gözlemlenip, gelişimsel testleri Uzman Psikoloğumuz tarafından yapılıp ,verilerle bire bir görüşme sağlanır...