Hakkımızda

Neden Elit Anaokulu?

Hakkımızda


ELIT ANAOKULU, öncelikle sevginin, güven duygusunun arttırılmasını sağlayarak çocuklara ilk okul yaşantılarında OKUL SEVGİSİ yaşatmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, eğitim faaliyetlerinde; çocukların yaş özelliklerini ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak, uygun şartları hazırlar. Çocukların gelişimini destekleyecek şekilde düzenlen- miştir. Özel donanımlı ve hijyenik bir mekana sahiptir.

Uzman ve deneyimli eğitim kadrosu,

Akademik kadromuz; çocuklara sevgiyle yaklaşan, okul öncesi eğitimi öğretmenliği veya psikoloji bölümü mezunu, alanında deneyimli, yaratıcı, kendini yenileyen (seminer, eğitim, yeni yayınların takibi, vb.), gözlemci, araştırmacı ve yapıcı, gerektiğinde esnek bir kişilik sergileyerek çocuklara her yönü ile iyi bir model olacak nitelikte uzmanlardan oluşmaktadır.

Her çocuğa bireysel odaklanmak,

ELİT ANAOKULUNDA her çocuk kendi kişisel özellikleri ve farklılıkları doğrultusunda ele alınır. Bu yaklaşım sayesinde her çocuğun tüm gelişim alanlarındaki ilerlemesi objektif ölçeklerle takip edilir ve düzenli aralıklarla bu bilgiler anne babalarla paylaşılır. Her grupta bir sorumlu öğretmen ve onunla birlikte çalışan yardımcı öğretmen olmak üzere 2 öğretmen görev almaktadır.

Gezilerle hayatın içinde öğrenme

Anaokulu çocuklarımızı deneyimsiz bireyler olarak kabul ederiz. Okul gezileri, eğitim ve öğretim programımızın temelini oluşturan araştırma / sorgulama konularının önemli öğrenme deneyimlerini oluştururlar. Yılbaşında, araştırma ve sorgulama konularına göre belirlenen bu geziler ile ilgili ailelerden onay alınır. Gezi öncesi çocuklarda merak uyandıracak ön bilgiler verilerek, araştırmacı olmaları sağlanır. Her konu için ayrı etkinlikler düzenlenir. Gezilerde edinilen deneyimler gezi sonrasında projelen- dirilir. Böylece çocuklar sosyalleşerek en doğal öğrenme sürecini yaşarlar. Geziler İstanbul dahilinde, yarım gün ya da yemekli tam gün olarak düzenlenir ve okul servisleri ile gerçekleştirilir.

Okul aile ve ögretmen işbirliği